Ze zeleného odpadu, který občané či pracovníci obce do kompostárny dovezou, je možné vyrobit jemný kompost, který lze použít například na sázení květin.  Kompostárna přijímá na zpracování například zbytky dřeva, větve,  kůru, trávu.  „ Největší množství odpadu pochází z aktivit obce, která pečuje o veřejné plochy. Občané si na systém odvážení odpadu zvykají, ale postupně chápou, že je to ku prospěchu všech," popsal situaci starosta obce Milan Nespěšný.

Odpad zdarma

Kompostárna je otevřená od dubna do prosince, a to pouze ve středu a v sobotu. Obec si nemůže dovolit platit  člověka, který by měl službu nepřetržitě.  Výhodou však je, že je pro občany Borové zdarma.  „Vše je řešeno v rámci poplatků za svoz komunálního odpadu. Částečně tuto aktivitu dotujeme z obce. Důvodem je, aby odpad, který jde dále zpracovat, nekončil v potoce či ho občané nepálili," řekl starosta Borové.
Služby kompostárny mohou využít i občané z okolních obcí pokud mají zájem. Celý projekt je postavený na meziobecní spolupráci pod záštitou mikroregionu Poličsko, jehož prostřednictvím  byl i financovaný.

Další stroje

Obec disponuje i dalšími stroji na údržbu obce. Jedná se o malý a velký traktor s příslušenstvím. Ty nakoupila pomocí evropských dotací  určených na snížení prašnosti komunikací a také s pomocí krajských peněz.  Díky těmto strojům, jsou v obci schopní odklízet nejen prach, ale také sníh.