Na to se ptali diváci v sále Obecního úřadu v Rozhraní po skončení 4. ročníku Rozhranského Ťuťánka 2011 neboli koštu ovocných pálenek. Pan Moravec obhajoval loňské vítězství a letos nejenže vítězství obhájil, ale ještě to vylepšil druhým místem. Letošní ročník přinesl také drama v určování vítěze a v průběhu soutěže se objevil nečekaný, ale o to vítanější host.

Všechny přihlášené pálenky opět posuzovala sedmičlenná porota, ve které zasedly i dvě dámy, paní starostka Ludmila Popelková a Alena Kašparová z Letovic. Dalšími členy poroty byli pánové Jaroslav Havránek z Rozhraní, doktor Včelák z Hradce Králové, pan Novotný z Vlkova, pan Mlejnek starší z Moravské Chrastové a pan Pospíšil, také z Moravské Chrastové. Porotce čekal náročný úkol posoudit dvacet osm vzorků přihlášených do soutěže. Porota posoudila v prvním kole všechny vzorky a do druhého postoupilo pět s nejvyšším počtem bodů. To ještě porota netušila, co je čeká. Po posouzení pěti nejlepších zjistila sčítací komise, že u prvních dvou došlo nejen ke stejnému počtu bodů, ale dokonce i pomocná kritéria byla úplně stejná. Došlo tedy ještě k dodatečnému posouzení těchto dvou pálenek. Až na třetí košt byl vybrán vítěz!

V průběhu soutěže mohli moderátoři přivítat vzácnou návštěvu, svého známějšího a zkušenějšího kolegu Lukáše Pešku, redaktora Českého rozhlasu v Pardubicích, jednoho z autorů známého pořadu Posvícení. Lukáš Peška natočil krátkou reportáž o Ťuťánkovi, ochutnal dobré jídlo, které se podávalo, a byl odměněn medailí pro čestného hosta. Jeho návštěva byla vítaným zpestřením odpoledního programu. Věřme, že díky reportáži vejde Rozhraní více do povědomí obyvatel Pardubického kraje. Pan Peška také slíbil, že přijede natočit jeden díl Posvícení právě do Rozhraní.

Jak již bylo uvedeno, vítězem 4. ročníku Rozhranského Ťuťánka se stal Zdeněk Moravec z Vítějevsi. Se svojí další pálenkou se umístil na druhém místě a na třetím skončila Eva Pokorná z Boskovic. Čtvrté místo obsadil pan Novotný z Vlkova a na pátém místě skončil dvojnásobný vítěz Jan Mlejnek starší z Moravské Chrastové.

Po vyhlášení výsledků ještě proběhla tombola, kdy byly slosovány zakoupené vstupenky. Na tomto místě se sluší poděkovat všem sponzorům a také organizátorům celé soutěže.

Po skončení soutěže se hlavně debatovalo o tom, jak to ten Moravec dělá, že stále vítězí. V kuloárech byly slyšet různé názory, ale už teď spřádali účastníci plány na příští rok, kdo jakou pálenku do soutěže přihlásí. Ze všech stran také znělo přání lepšího roku, co se týká sklizně ovoce. Protože aby bylo co koštovat, musí se nejprve urodit.

Ještě je třeba dodat, že vítězná pálenka byla směska a druhá v pořadí byla švestka.

Rozhranský Ťuťánek 2011 je minulostí, ale přejme si, abychom se všichni ve zdraví sešli opět za rok na Ťuťánkovi 2012. Jak řekl v rozhovoru v průběhu soutěže pan doktor Včelák: „Kvalitní a dobrá slivovice se dá určitě předepsat v rozumném množství jako prevence na spoustu neduhů.“ Tak tedy: Na zdraví!

STANISLAV BÁRTA