Více jsme o stavbě D35 z Janova u Litomyšle do Opatovce u Svitav psali: