Tradici si připomněli rodiče a děti z Lesního klubu pro děti Brlenka občanského sdružení Lidé v lese. Malý průvod vyrazil za zvuku písní a říkanek v neděli odpoledne ze Svitavského stadionu do Vodárenského lesa, kde byla Morenka zapálena a hozena do potůčku.

A proč Morenka? „Letos byla zima mírná, tak jsme udělali jen malou Morenku. Děti nám ji pomáhaly nazdobit a ustrojit. Povídali jsme si také o tom, že zima k nám patří a za rok ji budeme zase očekávat," shrnula Světlana Macková, předsedkyně sdružení.

Po spálení Morenky děti přivítaly jaro písničkou a zasazením kytičky na nedalekou louku. Nechybělo ani nesení tradičního líta, ozdobené zelené ratolesti, symbolu nového života, jara.

Akce vznikla ve spolupráci s Renatou Součkovou, pedagožkou z Modré školy v Lačnově. „Ráda jsem využila své zkušenosti s Waldorfskou pedagogikou, kde se vynášení Moreny rovněž pořádá. Do budoucna bychom chtěli společně s rodiči z lesního klubu uspořádat další slavnosti. Nejbližší bude Svatojánská slavnost na konci června," řekla Renata Součková.

Občanské sdružení Lidé v lese bylo založeno v září roku 2012 z iniciativy a potřeby návratu k životu v souladu s přírodou. Hlavní aktivitou sdružení, je provoz Lesního klubu pro děti Brlenka, jehož náplní jsou programy v přírodě pro předškolní děti. Patří sem i pořádání slavností vycházejících z tradic našich předků.

(lk)