„Soutěž má dlouholetou tradici, která sahá ještě do doby kolem revoluce. Nyní je zařazena mezi soutěže, které vyhlásilo ministerstvo školství a tělovýchovy pod názvem České ručičky. Má zvednout úroveň rukodělných oborů v České republice,“ uvedl ředitel svitavského učiliště Leoš Říha. Ve Svitavách prokázali své dovednosti a teoretické znalosti vždy dva žáci třetích ročníků maturitního oboru ze sedmi škol z Pardubického, Královéhradeckého, Jihomoravského kraje, Vysočiny a z Prahy. Budoucí odborníci v praktické části museli zvládnout vypracování CNC programu, technologického postupu, seřizovacího a nástrojového listu i grafického rozboru součásti. Teoretická část prověřila znalosti technologie, materiálů nebo bezpečnosti práce. Soutěž se koná každoročně ve školách, které mají odpovídající vybavení, tedy kromě Svitav také v Hradci Králové a Třemošnici. Podle ředitele Leoše Říhy jsou absolventi středoškolských strojírenských oborů velmi žádaní na trhu práce. „Staří strojaři odcházejí do důchodu, ale školy chrlí především absolventy humanitních oborů,“ domnívá se Petr Holub z odborného učiliště v Hradci Králové. Šikovní mladí strojaři mají tedy šanci se uplatnit jako programátoři. Jejich finanční ohodnocení může být v praxi vyšší, než je místní standard. Jednou k nim třeba bude patřit i druhý nejlepší soutěžící Tomáš Navrátil z Poličky. Ten ačkoliv se původně hlásil na jinou školu, předpokládá, že ve strojírenském oboru zůstane. Nejlepší v soutěži byl rovněž student svitavské školy Jan Groulík.

Pořadí jednotlivců:

1. místo – Jan Groulík, žák SOU Svitavy
2. místo – Tomáš Navrátil, žák SOU Svitavy
3. místo – Tomáš Odehnal, žák SŠ technické Žďár nad Sázavou

Pořadí družstev:

1. místo – Střední odborné učiliště Svitavy
2. místo - Střední škola technická Žďár nad Sázavou
3. místo - Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třemošnice

Jan Groulík bude přebírat Zlatou plaketu vítěze soutěže České ručičky dne 21. 6. 2010 v Brně spolu s dalšími devatenácti vítězi v nominovaných oborech.

Zajímavé je, že vítěz soutěže se dozvěděl o své účasti půl hodiny před zahájením, protože původně nominovaný žák náhle onemocněl.