Součástí dne otevřených dveří byla také slavnostní mše v kostele na náměstí.  Po ní  farář požehnal nový automobil. „Pořídili jsme vůz s pomocí výtěžku z letošní Tříkrálové sbírky," uvedla Blanka Homolová, ředitelka svitavské charity. Auto slouží uživatelům charitní  služby při vyřizování osobních záležitostí nebo rozvážce  obědů.

Lidé se také mohli podívat do dispečinku charity nebo  do stacionáře Světlanka, kde pracovníci pečují o osoby s mentálním postižením a seniory. V rámci terapie vyrábějí  předměty, malují obrázky.  „Chtěla jsem vědět, jak to tady vypadá. Syn mojí známé často vypravuje, co tu všechno dělá. Tak jsem se chtěla podívat a povzbudit ho, aby se mu tady líbilo," řekla Marie Tláskalová ze Svitav. Podle ní každý člověk potřebuje společnost a ve  Světlance  ji  najde.

Slavnostní den vyvrcholil hudebním vystoupením dechového orchestru svitavské zušky pod vedením Jaroslava Dvořáka.