Pro děti ze škol tento festival již posedmé připravili obyvatelé a zaměstnanci Domova na zámku v Bystrém.

„Cílem festivalu je ukázat dětem, že mentálně postižení lidé něco dokáží,“ uvedla Věra Fricová, hlavní organizátorka festivalu. Nadšení těmto lidem nechybí, proto oslovili ještě několik dalších zařízení. „V pořadu vystoupilo celkem šedesát pět účinkujících z pěti zařízení pro mentálně postižené osoby. Kromě klientů a pracovníků z Domova na zámku a ze speciální základní školy v Bystrém se představili také naši kamarádi z Domova na rozcestí ze Svitav, z Anenské Studánky a z poličské charity,“ řekla Jana Serafinová z bysterského domova.

Bezprostřední vystoupení publikum odměňovalo bouřlivým potleskem. „Klienti se na každé vystoupení těší. To, že mohou vystoupit i na jiných místech než v domovech, je motivuje. Rádi nacvičují, protože vědí, že jejich představení uvidí více lidí,“ dodala Věra Fricová.