Osvědčení o účasti na seminářích, pamětní medaili a volnou vstupenku na divadelní představení v rámci festivalu Dny slovenské kultury nadšeným studentům předal starosta města Josef Ošťádal spolu s místostarosty Milošem Izákem a Václavem Mačátem a organizátorkou univerzity Marií Blažkovou.

„Pevně věřím, že to nebude ročník poslední. Univerzita třetího věku zapojuje naše seniory do aktivního dění ve městě. Doufám, že i příští vedení města bude mít k univerzitě stejně pozitivní přístup, jako tomu bylo doposud. Vážím si všech zájemců, kteří se chtějí neustále vzdělávat a prohlubovat svoje znalosti. Věřím, že další ročník se dvěma jedničkami bude stejně úspěšný jako ten kulatý desátý,“ řekl Josef Ošťádal.

Ke gratulaci a poděkování se připojil i místostarosta Miloš Izák. „Jsem rád, že je studijní látka bavila. Věřím, že tradice bude i nadále zachována.“ Nejvíce potěšitelné je, že se v letošním roce sešlo tolik studentů. „Univerzita třetího věku je akce velmi prospěšná a zaslouží si naši podporu,“ dodal místostarosta Václav Mačát.

Absolventi moravskotřebovské univerzity se od 4. listopadu do dnešního dne zúčastnili pěti seminářů na téma Člověk a víra. Dozvěděli se to nejzajímavější nejen z judaismu, křesťanství, islámu, Koránu, hinduismu, buddhismu, ale i z alternativního náboženství, tzv. sekt. Svůj studijní půlrok zakončí exkurzí do hradecké hvězdárny. Nejstaršími členy univerzity byla žena narozena v roce 1931 a zástupce mužského pohlaví narozen v roce 1932.

Pavlína Horáčková