Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu námětové cvičení, které mělo procvičit požární zásah ve vícepatrové budově s vyhledáním zraněných a zajištěním prvotního ošetření. Desítky diváků, které se sešly u budovy základní umělecké školy, viděly cvičný zásah podle daného scénáře. Obzvláště lidé obdivovali práci hasičů v dýchacích přístrojích a použitá dvě zásahová vozidla CAS 32 Tatra 815 a CAS 25 Liaz 101. Některé děti mohly s hrdostí říct svým kamarádům: „Vidíš, támhle je taťka, on je taky hasič.“

Jiří Feltl