Navázal tak na tradici, kterou zde před čtyřmi lety založil otec Bill. „Exercicie jsou okamžikem, kdy se objevuje a rozvíjí vztah k Bohu. Příchozí se modlí, naslouchají přednáškám a meditují,“ vysvětlila Hana Frančáková ze střediska Českomoravské Fatimy v Koclířově. Afričan zde celý týden vedl duchovní cvičení. Promlouval k mladým věřícím příjemnou angličtinou. „Setkání má sloužit k duchovní obnově pro mladé lidi. Pro ně je totiž leckdy složité přijet na akce, které bývají „obsazeny“ staršími. Mladí mají podobné problémy, které řeší,“ vysvětlila za organizátory Zuzana Hebronová, která spolupracuje s Fatimským apoštolátem. Založili i modlitební skupiny v rámci České republiky. Koclířov je ale centrem setkávání mladých lidí i v průběhu roku. Veřejnost se může s otcem Anthonym setkat dnes, kdy program exercicií vrcholí společnou mší svatou.

Program začíná od 13 hodin. Za příznivého počasí se uskuteční v areálu na hoře blahoslavenství.