Svoje umění předvedli sportovní dřevorubci, kteří se účastní prestižních závodů Eurojack. Sportovci předvedli publiku velkolepé a napínavé disciplíny, jako jsou přesekávání kmenů, řezání velkými ručními pilami, řezání upravenými motorovými pilami nebo stromolezení.

Umění sportovců není jen o síle a vytrvalosti, ale zejména o technice, přesnosti a soustředění. Při závodech Eurojack je k vidění neobyčejné náčiní, jako jsou speciální ruční pily z Ameriky a Nového Zélandu, závodní sekery z Nového Zélandu a Austrálie nebo speciálně postavené a upravené silné motorové pily Powersaw, které mají až 70 koní.

Z HISTORIE LESŮ:

Historie lesního majetku města Litomyšl začíná počátkem 15. století. Pravděpodobně po roce 1405 městu daroval rytíř Toulovec asi 450 hektarů lesa jako součást velkostatku Desná.

Další historicky nejstarší částí je komplex lesa zvaný Hrádek o současné výměře asi 310 ha. Ten koupila osada města jako součást statku Sloupnice v roce 1632 od svobodného pána Jana Blažka. Od roku 1901 je jako součást Hrádku veden i nově zakládaný les na Černé hoře o současné výměře téměř 40 ha.

Nejvýznamnější část lesního majetku město získalo po první pozemkové reformě od knížete Thurn-Taxise trhovou smlouvou z roku 1934. Jednalo se o lesní komplex Strakov, Janov, Přívrat a Nedošínský háj o výměře asi 925 ha. Další lesy byly získány po válce z přídělů po zkonfiskovaném majetku a směnou za městské rybníky (celkem asi 260 ha). V roce 1952 však bylo město nuceno veškerý tento majetek předat státu. Postupně ale město získalo asi 2 tisíce hektarů zpátky a od roku 1992 se o ně starají městské lesy Litomyšl.