Společně jsme zajistili dozor a každá obec přispěla na dopravu. Výlet se vydařil, jak pěkně popsala jedna z účastnic.

Spokojení účastníci

„Dne 11. února jsme byli společně v zábavním parku Bongo v Brně. Nakonec se nás sešlo tolik, že jsme zaplnili dva autobusy. Když jsme dojeli na místo, vyslechli jsme si něco o bezpečnosti v tomto areálu a potom jsme se rozprchli na atrakce. Moc se nám tam líbilo, bylo tam mnoho atrakcí třeba jako trampolíny, bludiště, skákací hrady, tunely, stolní fotbálek, malé hřiště pro hraní basketbalu a fotbalu, kola, autíčka, potom různé typy skluzavek, dětské koutky pro úplně malé děti. Před jedenáctou se otvírala i horolezecká stěna.

Na tyto všechny zábavné atrakce jsme měli asi dvě hodiny, ale samozřejmě jsme si mohli zajít i do kiosku, kde bylo možné si koupit různé sladkosti nebo slané věci.

Když jsme něco potřebovali, mohli jsme se zeptat „tet", ke kterým jsme se rozdělili už při příjezdu. Před odjezdem jsme nakoupili poslední suvenýry a sbalili se. U autobusu jsme se ještě celá parta vyfotili a jeli domů. Všichni jsme si to užili a jsme rádi, že se tento výlet uskutečnil. Za to bychom chtěli všem organizátorům poděkovat! A byli bychom rádi, kdyby se takových výletů pořádalo víc, protože jsme se tu setkali se svými kamarády z Opatova, Opatovce a Dětřichova a to bylo prima. Děkujeme," povyprávěla o výletě Kateřina Olbertová z Opatovce.

Spolupráce se daří

K nápadu pořádat některé akce společně, akce, na které jsme sami „malí" a máme problém s účastí, nás přivedla debata nad projektem „Podpora meziobecní spolupráce" aneb „Obce sobě", jehož nositelem je Svaz města a obcí ČR, a který na území svitavského regionu právě probíhá. Cílem tohoto projektu je iniciovat diskuzi o meziobecní spolupráci, vytvořit podmínky pro její dlouhodobý rozvoj, odstranit nedůvěru obcí ze vzájemné spolupráce, ale hlavně zmapovat situaci v oblasti samostatné působnosti obcí. Je to projekt celorepublikový, jehož výsledkem bude souhrnný dokument s analýzou stávající situace a návrhovou částí, kde se budou řešit naše místní potřeby. Společně vytvořená strategie pak může být podkladem pro získávání financí jak v rámci evropských fondů, tak z národních zdrojů.

Začali jsme, ve srovnání s cíli projektu, s drobnou, ale pro nás potřebnou aktivitou a doufáme, že se spolupráce v našem regionu bude v různých oblastech rozvíjet i mezi dalšími obcemi.

JANA KOVÁŘOVÁ