Stalo se tak vzkládáním rukou a modlitbou pomocného biskupa administrátora diecéze Josefa Kajneka. Tato sláva se většinou odehrává v katedrálních chrámech. Tentokrát ji zažil kostel svatého Jakuba v Poličce. Jáhen Benedikt tu totiž dva roky působil. Přijelo množství hostů. Nechyběli ani kněží, a to i evangeličtí. První primiční mši svatou slavil v neděli. Druhou pak chystá na sobotu v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve slovenském Partizánském-Šimonovanech. Odtud totiž pochází.

(klu, syh)