Farář Václav Dolák zdůraznil jeho záslužnou činnost v koncentračním táboře v Dachau, kde pomáhal s ošetřováním vězňů nakažených tyfem. Technický administrátor svitavského děkanátu Miloš Cvrkal sehnal sponzory a nechal zhotovit sochu pátera. Posvěcenou sošku pátera z dílny Petra Steffana z Městečka Trnávka předal ředitelce svitavského muzea a galerie Blance Čuhelové. „Vážená paní ředitelko, nastává okamžik, po kterém toužíte,“ začal svoji řeč Miloš Cvrkal. Ředitelka muzea dar přijala. „K našemu regionu patří hodně lidí, na které můžeme být právem hrdí. Páter Engelmar Unzeitig právě takovým člověkem bezesporu je,“ uvedla Blanka Čuhelová. Socha bude jeho život připomínat i budoucím generacím.