Z historie vojenské školy ve Třebové

Historie vojenské školy v Moravské Třebové sahá do první poloviny minulého století. Za datum vzniku lze považovat 1. září 1935. Zřízení školy předcházela žádost Okresního hejtmanství v Moravské Třebové o umístění vojenské jednotky ve městě nebo v regionu. Důvodem byla snaha pomoci eliminaci nárůstu německého nacionalismu v oblasti, kde počet německého obyvatelstva výrazně převyšoval českou populaci. Dne 1. září 1935 bylo v Moravské Třebové zřízeno Státní vojenské reformní reálné gymnázium. Byla to výběrová škola, která měla poskytovat všeobecné vzdělání a absolventy připravit ke studiu na vysoké technické škole nebo univerzitě. V předválečné době probíhala i rychlá výstavba budov a zařízení školy, které jsou využívány dodnes. V roce 1939 byla škola uzavřena a ve své působnosti pokračovala až od roku 1949, kdy byla otevřena Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova. V roce 1969 zahájila škola svoji další velice významnou a úspěšnou etapu své historie. Bylo zřízeno Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova. V polovině osmdesátých let minulého století začalo docházet ke změnám v zaměření vzdělávání školy a v roce 1992 nastoupil poslední ročník gymnázia. V roce 2000 byla zřízena Vojenská střední technická škola, která byla v roce 2005 změněna do současné podoby.

Vojenská škola slaví 75 let od založení. Co to pro vás znamená a jak si výročí připomínáte?

Výročí si připomínáme celý rok. Zahájili jsme oslavy plesem školy, kde jsme měli řadu významných hostů, to bylo v únoru letošního roku. A pak se všechny akce nesly v tomto duchu. V sobotu oslavy vyvrcholí. Ve spolupráci s městem uskutečníme slavnostní slib nováčků na náměstí v Moravské Třebové, kde bude ukázka vojenské techniky, materiálu, exhibiční ukázka hradní stráže a odpoledne bude následovat den otevřených dveří ve škole. Při této příležitosti se zúčastní oslav také členové Svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské, protože klademe velký důraz na výchovu k tradicím. A právě tito lidé, přímí účastníci bojů druhé světové války, se často podílí na besedách a výchově našich žáků.

Na oslavy přijedou určitě i bývalí absolventi. Můžete nějaké zmínit, kteří dosáhli vysokého postavení?

Očekáváme, že přijedou absolventi. Účast již potvrdil současný náměstek ministra obrany Michael Hrbata, generál Miroslav Žižka, generál Jaroslav Kocián a další absolventi, kteří dodnes zastávají vysoké funkce v armádě a na ministerstvu obrany. Návštěvníci se s našimi absolventy seznámí také v almanachu, který jsme k výročí vydali.

Střední vojenská škola v Moravské Třebové má pětasedmdesátiletou tradici a bohatou minulost. Jaká je ale současnost a budoucnost školy? Na co se při studiu především zaměřujete? Už nejste gymnázium, ale jste technická škola ministerstva obrany.

Poté, co bylo zrušené vojenské gymnázium a bylo rozhodnuto, že bude jen jedna vojenská střední škola v republice, byl akreditován studijní obor Technické lyceum a na základě požadavků ministerstva obrany obor Mechanik, elektronik. Z toho je vidět, že jsme opustili klasické gymnazijní vyučování a zaměřujeme se na přípravu absolventů v technických oborech. A nadále se snažíme posilovat vojenskou složku vzdělávání. Vypracovali jsme v rámci studijního oboru Technické lyceum modulární systém, který umožňuje vybrat si ve třetím a čtvrtém ročníku profilové vojenské předměty, ze kterých budou žáci maturovat. Takže už v průběhu studia jsou nasměrováni do jednotlivých oblastí Armády ČR. Slibujeme si od toho, že budou lépe připraveni na výkon funkce v praxi. Metody práce, se kterými se setkají, pro ně nebudou cizí a budou schopni okamžitě být prospěšní na funkcích, kde budou zařazeni. Co se týká forem studia na škole, máme čtyřleté denní studium, to jsou obory Technické lyceum a Mechanik, elektronik. Dále připravujeme formou dálkového studia vyučence, kteří získávají úplné středoškolské vzdělání v tříletém studiu. Navíc jsme akreditovali studijní obor vyšší odborné školy, která vzdělává v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva. Úzce spolupracujeme s Univerzitou obrany Brno a dalšími pracovišti ministerstva vnitra, zejména s HZS a ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Vedle toho má škola akreditaci pro poskytování evropského řidičáku na počítače. Snažíme se poskytovat možnost odborných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání pro pracovníky v rezortu obrany. Vedle toho během roku hostíme jazykové kurzy s výukou angličtiny. U čtyřletého studia dbáme na nadstandardní přípravu, studenti mají povinně angličtinu a vedle toho si volí ze tří jazyků, němčina, francouzština a ruština. Navázali jsme spolupráci s Francií a Velkou Británií, to jsou země NATO, kde existují obdobné vojenské školy. Letos poprvé byla naše skupina francouzštinářů v e Francii, kde navštívili dvě střední školy. Očekáváme, že nás navštíví studenti z Francie a podobná spolupráce se rozvíjí i s Velkou Británií.

Studenti nesedí jen v lavicích, ale účastní se mnoha kurzů.

Je potřeba zdůraznit, že ve škole je uplatňován vojenský režim. To znamená od denního řádu přes nástupy jednotek, výcvik v pořadové přípravě, znalosti základních vojenských řádů a v předmětech vojenské přípravy. To probíhá zejména u školních jednotek, studenti jsou v četách a rotách, znají systém velení a řízení. Vedle toho mají předmět vojenský management, kde se učí základní vojenské disciplíny, jako je znalost konstrukce a provozu techniky a mají speciální tělesnou výchovu. Učí se plavání, horolezectví, sebeobranu a podobné disciplíny pod vedením odborných instruktorů, a to nejen ve škole, ale i v terénu.

Máte přehled o absolventech školy, zda zůstávají v armádě nebo se věnují civilním povoláním?

Myslím si, že je to jeden z největších úspěchů školy, protože studenti nejsou ničím vázáni a z těch, kteří dojdou až do čtvrtého ročníku, až osmdesát pět procent začne pracovat na místech v rezortu obrany. Část pokračuje na univerzitě obrany, ale někteří se rozhodnou studovat na civilní škole nebo odejdou mimo rezort. Podstatné ale je, že až osmdesát pět procent absolventů začíná kariéru vojáka z povolání.

Jak je to s rozvojem školy do budoucna. Plánujete nějaké novinky ve studiu?

Snažíme se stále zdokonalovat naše školní vzdělávací programy, ale i na nás dopadají finanční restrikce. Z toho důvodu bude obor Mechanik elektronik nahrazen oborem Elektrotechnik, protože v tomto oboru není tak finančně náročný odborný výcvik. Z velké části ho škola zabezpečí ve svých prostorách a svými lidmi. Pro rezort vychováme středoškoláky elektrotechniky, jak bylo požadováno. Kromě toho pracujeme na modulech v rámci Technického lycea, aby se mohli profilovat žáci už během studia. Jeden je vojensko technický, druhý vojensko logistický. Jsme připraveni jít ještě dále, pokud bude mít ministerstvo požadavek na užší specifikaci. Máme laboratoře a vybavení na vysoké úrovni a v této oblasti plánujeme další rozvoj. Předpokládáme, že se nám podaří z peněz Evropské unie získat finance na zlepšení materiální vybavenosti.

Myslíte si, že je škoda, že už není povinná základní vojenská služba?

Mám dva syny a na obou pozoruji, že by jim vojna prospěla. Ale vážně. Myslím si, že je dobře, že Česká republika má profesionální armádu. Ti, kteří chtějí s armádou spolupracovat, pro ty jsou určené jednotky aktivních záloh a tam se mohou realizovat.

Absolventi školy

Vojenskou školu v Moravské Třebové studovalo mnoho významných a známých osobností. Připomínáme alespoň některé z nich.

Aleš Hušák, generální ředitel Sazky (student 1972 – 1974)
Michael Hrbata, náměstek ministra obrany (1985 – 1989)
František Husák, herec (student 1951 – 1954)
Stanislav Neveselý, bývalý státní trenér československých hokejistů, mistrů světa 1985 (student 1951 – 1954)
Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu (1967 – 1971)
Jaroslav Kocián, velitel sil podpory (1977 – 1981)
Miroslav Vacek, poslední ministr v uniformě (1950 – 1953)
Michal Hrůza, zpěvák kapely Ready Kirken (1985 – 1989)