Jedním z nejčastějších zádrhelů při podávání žádosti o výměnu nebo zhotovení průkazu na úřadě je kvalita fotografie. Potvrzuje to i Ĺudmila Ducháčová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel královéhradeckého magistrátu. „Přestože jsou fotografové poměrně dobře instruováni o požadavcích na takzvanou průkazovou podobenku, stále se nám stává, že na podatelnách zajistíme nevyhovující podobenku.

V takovém případě trváme na zhotovení nové a žádost převzít nemůžeme,“ uvádí. Některé obecní úřady jsou vybaveny vlastním fotografem, který je schopen přímo na místě vytvořit požadovaný portrét. Ten lze obvykle pořídit v rozmezí osmdesáti a sto padesáti korun, většinou za čtyři fotografie.

Fotografie na průkazy nemá pouze přesně daný rozměr. Požadavky na její podobu předepisuje dokonce zákon o občanských průkazech a o cestovních dokladech.