Ani ve snu Miroslava Muselíka a Martina Komoně, jakožto zakladatele, tenkrát nenapadlo, že se vytvoří každoročně úspěšná akce pro chlapce, většinou registrované fotbalisty. Plní i svůj cíl, totiž zabavit a obohatit o zážitky každého, kdo se na fotbalové prázdniny přihlásí.
Během týdne účastníci naváží mezi sebou nové kamarádské vztahy, vyzkoušejí si své dovednosti při různých činnostech. V neposlední řadě také chtějí pomoci rodičům, protože někteří ještě nemají dovolenou a jejich dítě by neměl kdo hlídat.

Letošní již zmiňovaný jubilejní desátý ročník proběhl v termínu od 12. do 16. července a zúčastnilo se ho téměř čtyřicet chlapců ve věku šest až čtrnáct let. Od pondělí až do pátku v době od osmi do osmnácti hodin se o „fotbalový potěr“ pod vedením ředitele fotbalových prázdnin Martina Komoně starali i jeho dva synové Jakub a Tomáš a dále dva zkušení trenéři Pavel Vykydal a Václav Štrajt.
Policie i koupaliště

Program letošních fotbalových prázdnin byl opět, jako je tomu každý rok, velice pestrý a zajímavý. S velkým zájmem se u chlapců setkala prohlídka letiště ve Starém Městě a tamní nově zbudované víceúčelové hřiště s minigolfem. Celodenní výlet do ZOO Olomouc a projížďka v tamním areálu vláčkem byla podle slov účastníků „super“. Po tomto zážitku přišlo velice vhod i osvěžení v olomouckém aquaparku. V týdenním programu nechyběl tradičně náš čtyřnohý kamarád vlčák Adam, který se svým pánem Ladislavem Kojnokem předvedl, že za uplynulý rok nic ze svého umění nezapomněl. Ukázal zadržení pachatele, povely na místě, za pochodu i v běhu, zdolávání překážek. Odměnou za jeho úžasný výkon mu bylo deset vonných buřtů (10. výročí fotbalových prázdnin). Nechyběli ani strážníci městské policie a tradiční dopoledne s atletikou, jakožto ukázka modelů závodních autíček (J. P. a M. Schillerovi).

Přivítali jsme mezi sebou i Pavla Legáta vicemistra Evropy a reprezentanta České republiky v jízdě na koloběžce, lukostřelce L. Holešovského. Navštívili jsme i naše místní hasiče, kteří nás seznámili s vybavením jejich požární zbrojnice a špičkovou technikou určenou pro různé druhy zásahu. Zajímavá byla ukázka a seznámení s pravidly golfu v podání Jana Šimona a jízda na motokárách na dopravním hřišti.

Jablečný koláč

Své schopnosti si všichni včetně trenérů mohli během týdne vyzkoušet při hraní stolního tenisu, tenisu, košíkové, nohejbalu, softbalu, kopané, florbalu, vybíjené, bowlingu a hráli i squash. Vzhledem k tropickému počasí, které panovalo po celý týden, byla vítanou osvěžující vzpruhou i každý den návštěva v místního aquaparku. Závěrečný páteční cyklovýlet byl pak skutečným vyvrcholením a tečkou za velice bohatým a zdařilým prázdninovým týdnem. Třešničkou na pomyslném dortu bylo závěrečné hodnocení, předání pamětních listů a drobných dárků každému účastníkovi, které věnovaly na naši akci město Moravská Třebová a sponzor.

Na památku si také každý z účastníků domů odnesl i společnou fotografii od fotografky Petry Zápecové. Nechybělo ani závěrečné grilování, posezení s rodiči a předání zvláštního ocenění k významnému jubileu vzniku fotbalových prázdnin. Tím byl jablečný koláč ve stylu fotbalového míče pro zakladatele Martina Komoně a Miroslava Muselíka.

Díky všem!

Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města Moravské Třebové za finanční podporu, díky které nám každým rokem umožňuje realizovat úspěšnou akci. Poděkování patří i všem trenérům, kteří se v uplynulých deseti letech o chlapce a někdy i dívky starali a věnovali dobré myšlence svůj drahocenný čas.

Velké absolutorium zaslouží všichni naši vzácní hosté, kteří mezi nás za těch deset let přišli, aby se s námi podělili o své úspěchy a plány ve svém sportu a osobním životě a besedovali i o svých plánech do budoucna.

Poděkování zaslouží i všichni ti, kteří nám za uplynulé desetiletí umožnili vstup na různá sportoviště. Závěrem chci popřát fotbalovým prázdninám do dalšího desetiletí, aby o ně byl stále takový zájem jako byl doposud.

Miroslav Muselík, Moravská Třebová