S výstavbou počítají zastupitelé v letních měsících. Vše by tak mělo být hotové před zahájením podzimního kola fotbalové soutěže a podle starosty Jaroslava Šimona nedojde k narušení sportovních aktivit. V současné době zázemí na hřišti v podstatě není, s výjimkou mobilní toalety s chemickým WC. Nové bude vybudované z kontejnerových sestav. „Náklady na kontejnery jsou přibližně osm set tisíc korun, 720 tisíc je dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci projektu MAS Poličsko. Osmdesát tisíc korun uhradí obec ze svého rozpočtu," říká Jaroslav Šimon.