Sportovce vystřídali dělníci. Během několika týdnů vznikne certifikovaná umělá hrací plocha pro utkání všech soutěží.

Lánské hřiště by dnes někteří lidé téměř nepoznali. Původní trávník zmizel. V těchto dnech zaváží stavebníci plochu materiálem a štěrkem. Kolem budoucího moderního sportoviště budují dělníci obrubníky. „Nejviditelnější změnou bude umělý povrch a nové záchytné sítě kolem hrací plochy. Renovací projdou také střídačky a zábradlí,“ popsal změny Josef Marek ze svitavské tělovýchovné jednoty. Do konce července by měla být první fáze rekonstrukce zcela dokončená.
Zmodernizované hřiště přinese výhody. „Šlo nám o to, aby fotbalový oddíl mohl trénovat i za nepříznivých podmínek, hlavně v zimě. Abychom neničili trávník na stadionu,“ řekl Marek. Díky umělému povrchu bude přístupnější také textilní hala, kam fotbalisté chodívali. Sportovci, kteří ji využívají, budou mít pro trénování více prostoru. Na novém hřišti bude svitavský fotbalový oddíl nejen trénovat, ale především hrát. „Zúročili jsme dlouholetou práci s mládeží. Náš oddíl se dostal mezi šedesátku klubů, které jsou zařazené do systému sportovních středisek mládeže,“ sdělil Jiří Petr, vedoucí školského odboru svitavské radnice. Soutěže mládeže v České republice prošly restrukturalizací. „Celostátní soutěže budou postupové. Mezi sebou budou moci hrát pouze sportovní střediska mládeže,“ vysvětlil Jiří Petr. Jednou z podmínek pro zařazení byla právě umělá hrací plocha.

V letošním roce vyjde proměna hřiště v Lánech na více než čtrnáct milionů korun. „Vloni jsme požádali o dotaci ministerstvo školství. Získali jsme deset milionů korun. Investice by nebyla možná bez podpory města. Přispělo více jak čtyřmi miliony,“ uvedl Marek. V další fázi plánuje tělovýchovná jednota opravy komunikací a instalaci umělého osvětlení. I na tuto část se pokusí získat příspěvek z ministerstva školství.