Finanční prostředky z tohoto fondu jsou určeny především na obnovu nemovitostí, které určují charakter městské památkové zóny, movitých památek a na náklady spojené se záchrannými archeologickými výzkumy. Finanční podpora vlastníků nemovitostí se řídí Zásadami pro poskytování finanční podpory z Fondu regenerace památek města Svitavy.


PRINCIP VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ

„Systém poskytování finanční podpory podle těchto „Zásad" je postavený na principu vícezdrojového financování jako prorůstového stimulu rozvoje města," uvedl vedoucí odboru školství a kultury Jiří Petr. Finanční podpora může dosáhnout až padesáti procent výše nákladů.

Cílem je pomoc vlastníkům domů zachovat stavebně historické a umělecko řemeslné hodnoty města včetně hodnot archeologických, které jsou dílem předků a zatraktivnit tím území města jako místa pro hodnotný život jeho obyvatel a současně jako turistické destinace. Finanční podpora sto procentní výše nákladů může být přiznána zcela výjimečně a to pouze v případě restaurování kulturní památky nebo její části podle zvláštního předpisu.

OSLOVIT MAJITELE NENÍ JEDNODUCHÉ

V loňském roce se podpořilo ve spolupráci s majiteli obnovit fasádu čtyřem domům na náměstí Míru. Vlastníci investovali celkem 1,74 milionu korun a město jim přispělo celkovou částkou 734 000 korun. Jedním z nich byla i střecha známého domu U Mouřenína.„V současné době dostávají vlastníci domů na náměstí Míru do svých schránek informační dopis společně s výzvou ke zlepšení stavu fasády a podloubí i s možností získání finanční podpory z Fondu regenerace památek města Svitavy. „Ve chvílích, kdy jsou majitelé jednotlivci, se nám je daří oslovovat. Ne všichni jsou ale zdejší či české národnosti a komunikace s nimi není úplně jednoduchá," dodává Jiří Petr.

V letošním roce však předpokládá větší zapojení vlastníků. Žádosti lze podávat na odboru školství v průběhu celého roku. „Zde jsme připraveni poskytnout žadatelům podklady stavebně technického průzkumu pro konkrétní objekt. A všechny další informace naleznou zájemci na webu města," dodává Jiří Petr.