„V posledních týdnech roku 2017 jsme intenzivně jednali o tom, na co peníze z fondu použít tak, aby z toho pacienti měli co největší užitek. Jsem rád, že jsme došli ke shodě, a chtěl bych, aby se nové vybavení dostalo co nejdříve do praxe,“ prohlásil starosta Radomil Kašpar, jenž je zároveň členem správní rady nadačního fondu.

Největší investicí bude elektrochirurgické vybavení pro litomyšlskou nemocnici „Jedná se o přístroj běžně využívaný při operacích jak otevřených, tak laparoskopických. Při použití na tkáních těla vede k rychlému uzavírání cév, takže při operacích zlepšuje přehlednost a současně snižuje krevní ztráty. Tím dochází ke zkrácení doby výkonu, snížení nároků na anestezii a zákrok je pak pro pacienta šetrnější,“ sdělila Zdenka Fenclová, náměstkyně pro léčebnou péči.

Na přístroj určený pro chirurgii litomyšlské nemocnice vynaloží nadační fond sumu 600 tisíc korun. Konečná cena vzejde z výběrového řízení. Nemocnice si polepší také o tři nové pasivní antidekubitní matrace. Jedná se o pomůcku pro prevenci proleženin u pacientů se zhoršenou pohyblivostí. Nemocnici by se hodilo matrací více, ale fond uvolnil částku 120 tisíc korun. „Myslím, že se k tomuto požadavku ještě v letošním roce vrátíme,“ sdělil Radomil Kašpar.

Finanční pomoc nesměřuje jen na nákup zdravotnických potřeb a přístrojů. I obyčejný automobil dokáže velmi pomoci lidem v nelehké zdravotní situaci. Pracovníci charity denně objíždějí region Litomyšlska, aby pomohli nemocným a starým lidem přímo v jejich domovech. Z nadačního fondu tak putovalo 290 tisíc na nákup nového vozidla.

„V posledních letech pociťujeme zvýšenou poptávku po terénních ošetřovatelských službách, protože pacienti si přejí pokud možno zůstávat doma, kde to důvěrně znají a mají rádi. Naše organizace disponuje dostatečným počtem sester i přístrojovým vybavením a mohli bychom realizovat více tras, než máme v současné době automobilů. Proto jsme požádali o tento příspěvek a jsem velice ráda, že nám bylo pro uspokojení potřeb klientů vyhověno,“ uvedla ředitelka Farní charity Litomyšl Věra Dvořáková.

Nadační fond v minulosti přispěl 690 tisíci korunami litomyšlské nemocnici na nákup přístroje pro rázovou vlnu a 300 tisíci korunami na vybavení interního pavilonu. Město Litomyšl v minulosti do fondu vložilo přes jeden milion korun, desítky tisíc pak darovaly okolní obce a firmy.