Projekt oslovuje rodiče na rodičovské dovolené i ty, kteří se z ní vracejí na trh práce, ženy v předdůchodovém věku a v neposlední řadě zaměstnavatele. „Snažíme se vytvořit nová pracovní místa v našem městě, pomoci zaměstnavatelům a lidem u nich zaměstnaných naučit se pracovat s flexibilními formami práce, a také předcházet diskriminaci rodičů a žen starších padesáti let na trhu práce," uvedla manažerka projektu Monika Čuhelová.

I poloviční úvazek

V současnosti je do projektu zapojeno šest zaměstnavatelů a sedmdesát devět účastníků. Podařilo se vytvořit pět míst na poloviční pracovní úvazek. „Jednáme s dalšími zaměstnavateli, celkem tak vytvoříme dvacet dva pracovních míst, jenž podpoříme mzdovými příspěvky," poznamenala Monika Čuhelová.

Krůček v rámci projektu nabízí úvodní semináře, které může navštívit každý, kdo spadá do cílové skupiny a chce se dozvědět podrobnější informace o projektu a jeho aktivitách. „Připravili jsme vzdělávací semináře s právní a gender tematikou, v rámci projektu funguje bezplatné právní poradenství i on-line poradna," vysvětlila manažerka projektu.

Otevřené dveře

Finanční podporu projektu zajistila Evropská unie částkou čtyři a půl milionu korun. Partnery projektu jsou město Svitavy a jedna významná svitavská textilní továrna. Podle Moniky Čuhelové zájemci, kteří se chtějí zapojit, ať už hledají práci, nebo chtějí vytvořit podporované pracovní místo, mohou kontaktovat přímo rodinné centrum.
Krůček se věnuje aktivitám a službám pro rodiče s malými dětmi víc jak deset let. Podporuje výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům s malými dětmi umožňuje vzájemný kontakt i vzdělávání. Nyní také usiluje o zlepšení situace týkající se forem zaměstnávání a dodržování principu rovných příležitostí.