Domov na rozcestí má za sebou letos velkou reorganizaci. Část objektu byla vystěhována. Od listopadu zde řemeslníci budují domov pro seniory. Jak uvedla ředitelka Domova na rozcestí ve Svitavách Jaroslava Filipová, o kvalitní péči obyvatelé domova rozhodně nepřijdou.

Jak jste tento rok v domově plném změn prožili?
V polovině listopadu převedl Pardubický kraj část budovy do majetku města. Tím začaly stavební práce na nových prostorách pro seniory. Předcházela tomu velmi složitá příprava. Zásadní změny se dotkly celé naší organizace, všech klientů, všech zaměstnanců. Už od začátku letošního roku jsme vyprazdňovali prostory dvou oddělení, kde bydlelo, žilo a pracovalo asi čtyřicet pět klientů. Museli jsme pro ně najít náhradní ubytování. Stejně kvalitní nebo ještě lepší. Celou akci se nám podařilo zvládnout během prvního pololetí roku. K prvnímu červenci byla budova připravená pro převzetí městem.

Jak jste řešili přesun klientů?
Přesuny klientů byly pro nás zásadní otázkou. Ti jsou vždy na prvním místě. Zajistili jsme kvalitní péči tak, aby nikdo nestrádal a změnou netrpěl. Dohodli jsme se se sousedním zařízením stejného typu, s Domovem u studánky v Anenské Studánce, na transformaci. Záměr byl výhodný pro obě zařízení. Naše klienty s vysokou mírou podpory a ty, kteří už nemají žádné rodinné příslušníky, jsme přeložili do Domova u studánky. Přešli tam také klienti, kteří měli spádově do kraje Lanškrounska a Ústeckoorlicka nějaké vazby, třeba rodinné. Tito se dostali blíže ke svým rodinným příslušníkům. Další poměrně velká skupina lidí přešla do služby chráněné bydlení. Od služby v Domově na rozcestí se liší tím, že klienti jsou podporováni k samostatnosti. V nájemních bytech bydlí, žijí, pracují, starají se o sebe tak jako my všichni. Míru podpory zajišťují naši pracovníci. Ze zařízení v Anenské Studánce přešlo do Svitav několik klientů, kteří byli schopní, připravení, samostatní. Dnes bydlí ve Svitavách v chráněném bydlení.

Jak klienti přesuny snášeli?
Snášeli je poměrně dobře. Asi jen ve dvou případech došlo k tomu, že klienti nezvládli změnu a adaptaci v novém prostředí a vrátili se. Situaci jsme řešili individuálně.

Myslíte si, že by během stavby mohly nastat nějaké problémy?
V areálu domova se pohybují řemeslníci a technika. Stavební činnost bude jistě ještě intenzivnější. Jsme na všechno připraveni. Naše opatření jsou vedená tak, aby veškeré služby byly poskytované kvalitně. Klientů se stavba nesmí nijak dotknout. Samozřejmě zajišťujeme i jejich bezpečnost. Všichni zaměstnanci s tím počítají, informovaní jsou také klienti.

Jak to bude vypadat s provozem po dostavbě, až přijdou senioři?
Domov na rozcestí bude s domovem pro seniory úzce spolupracovat. Budeme pro seniory vařit, prát a zajišťovat vytápění. Seniorům bude k dispozici také naše zahrada. Jde pouze o otázku vzájemného soužití. Nemyslím si, že by měly nastat nějaké problémy. Část zahrady se samostatným vchodem je už nyní vyčleněná pro seniory, ale k dispozici bude samozřejmě celá. Je příjemná.