Veletrhu se zúčastnilo 144 fiktivních firem z jedenácti evropských zemí. Poličská škola se tady prezentovala jako jediná z Pardubického kraje.

Catering

Školu reprezentovali žáci třetího ročníku studijního oboru gastronomie. Z osmi fiktivních firem, které na škole pracují, se veletrhu zúčastnily dvě, a to firma Gastro Show, s.r.o., zaměřující se na pořádání gastronomických kurzů, a firma Fresh Catering, s.r.o., zabývající se cateringovými službami. „V průběhu tří dnů museli studenti prezentovat nejen svoji firmu, ale i znalosti z účetnictví, ekonomiky a marketingu. To všechno v českém, ale i v anglickém a německém jazyce. Svůj úkol zvládli dobře, což se odrazilo i v hodnocení. Sedmnácté a dvacáté místo v soutěžní kategorii Nejlepší stánek je jistě v konkurenci tolika fiktivních firem solidní výsledek," konstatovala Bronislava Pražanová, která předmět fiktivní firma na poličské škole vyučuje.

Zkušenosti získané na veletrhu zúročí nejen v dalším studiu, ale i v běžném životě. „Poznatky, které jsme si z Prahy přivezli, chceme předat nižším ročníkům, které povedou naše firmy v příštích letech a budou se účastnit jak regionálních, tak i mezinárodních veletrhů," komentovaly svoji účast studentky Veronika Pražanová a Pavla Kleinbauerová.

(pra)