Po ní následovalo společné posezení zaměstnanců charity spojené s rozloučením s farářem Stanislavem Tomšíčkem, administrátorem ve farnosti Sádek a Korouhev. Ten zaměstnancům i pracovníkům poličské charity dva roky věnoval  obětavou péči.

Pan farář Stanislav  Tomšíček do charity pravidelně docházel, vedl v ní pastorační terapii pro klienty AC dílen a denního stacionáře. Byl aktivním dobrovolníkem charity. Docházel do volnočasových aktivit otevřených dveří, přibližoval se klientům i pracovníkům při společné práci v terapeutických dílnách. Zajímal se o zaměstnance charity, poslouchal je a poskytoval jim oporu v jejich těžkostech. Neváhal se s nimi vypravit na výlet či pozvat je k sobě na faru. Pomáhal s výstavou S vůní vanilky i Tříkrálovou sbírkou, účastnil se charitních akcí a podporoval charitní služby.

Byl zde pro nás pro všechny. Je nám líto, že odchází do nového působiště. Přejeme mu, aby se mu v něm dařilo alespoň tak dobře jako na Poličsku. Za všechnu pomoc a podporu děkujeme.

MARKÉTA  ŠAFÁŘOVÁ