Již před časem postupně sklenáři nahradili všechna stará okna novými. Hlavní bude ale výměna střechy. V současné době stavebníci opravují fasádu. Na přední straně však zedníci začnou pracovat až po odstranění elektrického vedení. To v současné době rekonstrukci brání. „Po dokončení fasády budeme pokračovat úpravou sociálního zařízení na faře,“ řekl farář František Beneš.

Oprava objektu tedy ještě chvíli potrvá. Po dokonční prací bude budova sloužit nejen farníkům, ale také místní mládeži.

Eva Obrová, ZŠ Morašice