Právě hasiči si dobře umí představit, jak se sestřičkám a lékařům pracuje v mundúrech a s respirátory. Sami musí i ve vedrech oblékat k požárům těžké obleky a helmy. „Zdravotníkům fandíme. Chápeme, že mají velmi ztíženou práci a nikdo se jich neptá, jestli jim je teplo nebo zima. Hodně s nimi soucítíme. Nikdo neví, kdy se může situace obrátit a budeme potřebovat pomoc my. Jsme jeden tým,“ vysvětluje Gregušová.

Parta hasičů v nemocnici v Litomyšli vyložila tři palety darů, na které se složily sbory z Litomyšle, Osíku, Kornic, Nedošína, Sedliště, Pazuchy nebo Lánů. „Je to nákup za 26 tisíc korun. Nějaké peníze jsme vybrali mezi sebou, přispěli nám i sponzoři,“ dodává starostka hasičů.

Vedení nemocnice rozdělí zásoby tak, aby vyšlo na každého. Zásoby dobrého jídla i jiné dary dostávají zdravotníci ve všech krajských nemocnicích. „Díky spoustě vašich vlídných slov, povzbudivých vzkazů, poděkování vděčných pacientů, jejich blízkých a široké veřejnosti se nám podařilo překonat ty nejtěžší chvíle. Mnozí ocenili naši práci slovy, jiní obrázkem, studenti natáčeli videa a dostávalo se nám i věcných a finančních darů nebo odměn ve formě dobrého jídla. Vážíme si všech projevů lidské sounáležitosti a pomoci, které se nám dostalo,“ vzkazují zaměstnanci nemocnic v kraji.