Slovik, který povede umělecky zaměřenou fakultu následující čtyřleté období, byl doposud vedoucím Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů. Tajná volba nového děkana proběhla na začátku června. Osm posledních let vedl fakultu v Litomyšli Karol Bayer, ale dle vysokoškolského zákona nemůže stejná osoba vykonávat funkci děkana více než dvě po sobě jdoucí období.  (rak)