Pracovat mají ve druhém největším alžírském městě Oran, kde zrestaurují sochařskou výzdobu divadla a pečovat budou také o část sbírek národního muzea. Součástí spolupráce je i výměna zkušeností mezi zeměmi v této oblasti. „Vloni v říjnu jsme na místě udělali základní průzkum. Zaměřili jsme se na stav soch a analyzovali odebrané vzorky, abychom mohli připravit návrh, jak památky nejlépe restaurovat,“ sdělil proděkan Fakulty restaurování pro vědeckovýzkumnou činnost Karol Bayer.

Bývalá opera v Oranu se před padesáti lety přeměnila v regionální divadlo. Jeho fasádu zdobí balkon s dvěma malými kopulemi a skupina soch, které představují alegorie hudby, deklamace, dramatu a komedie.

Kdy budou moci restaurátoři do Alžírska odletět, nad tím visí otazník. „Tým by chtěl do Afriky vycestovat už na jaře, a to hlavně kvůli startu prací na sochách na regionálním divadle v Oranu a také kvůli navázání bližší spolupráce s univerzitním partnerem ENCRBC, který se do projektu zapojí,“ uvedla mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.

Do budoucna vedení fakulty uvažuje i o práci studentů na projektech. Alžírsko ale zatím nepřipadá v úvahu. „Účast našich studentů při restaurování soch v Oranu nyní pro velkou logistickou náročnost univerzita neplánuje, ovšem v budoucnu k tomu chceme dospět. Aktuálně budou na projektu pracovat spíše absolventi a my budeme školit studenty v Alžíru. Jednáme už také o tématech, která bychom mohli alžírským studentům představit, ve hře jsou samozřejmě i on-line přednášky,“ dodala Macková.

Další práce umožní dohoda o partnerství mezi Národní školou ochrany a restaurování a Univerzitou Pardubice. Partnerství mezi alžírským ministerstvem kultury a umění a Ministerstvem kultury ČR má přinést i výměnu zkušeností v obnově památek. Alžírské ministerstvo plánuje rozvíjet přípravu svých studentů pomocí výměny odborných znalostí i možnosti rezidenčního školení, na kterém by se podíleli experti z Univerzity Pardubice. Nabídne i krátkodobá a dlouhodobá stipendia a školení pro pedagogy. Kvůli nové spolupráci navštívila Fakultu restaurování v Litomyšli velvyslankyně ČR v Alžírsku Lenka Pokorná. „Diskutovali jsme o konkrétní spolupráci,“ podotkl Jan Vojtěchovský, proděkan Fakulty restaurování pro zahraniční spolupráci.

Odborníci a studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se už podíleli na záchraně mnoha významných památek, mimo jiné reliéfu věže neexistujícího Juditina mostu v Praze, staveb ve skalním městě Petra v Jordánsku nebo v iráckých městech Erbíl a Alqosh. V jejich péči je také nejstarší dřevěná architektonická stavba na světě, pravěká studna, kterou předloni nalezli archeologové při stavbě nové silnice v Pardubickém kraji.