Odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ukončili práce na více než 7 000 let staré studni. Mimořádný nález z pravěku objevili archeologové v roce 2018 u Ostrova na Chrudimsku. Restaurátoři v Litomyšli studnu zakonzervovali a připravili k předání. Unikát z období neolitu čeká nyní transport do Východočeského muzea v Pardubicích.

Asi stovka křehkých částí pochází ze dvou studní, jedna byla z dubového dřeva a druhá z jedlového.

„Ani po konzervaci se ošetřené dřevo pevností nevyrovná běžnému dřevu. I tak je možné ho při šetrné manipulaci převážet. Aby se tento světový unikát při transportu nepoškodil, obalíme jednotlivé díly do bublinkové fólie a vložíme je do plastových transportních nádob,“ přiblížil postup Karol Bayer, proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Psali jsme již:

Pravěkou studnu zachránili cukrem, nyní se musí vysušit
FOTO: Unikátní pravěkou studnu z Ostrova zachránili cukrem, nyní se musí vysušit

Záchrana čtyřboké dubové studny trvala restaurátorům přes dva roky. „Je to nejstarší objekt, na kterém jsme s kolegy na fakultě pracovali. Na záchraně a zakonzervování studny, která si vyžádala stovky hodin práce, se podílelo pět restaurátorů,“ dodal Bayer.

Důležitou součástí záchrany byla příprava technologického postupu. Restaurátoři nejprve kusy dřeva po šetrném odstranění zbytků zeminy a ošetření biocidním prostředkem impregnovali na 16 měsíců v roztoku sacharózy. Právě cukr měl dřevo zpevnit a zabránit jeho smršťování, případně deformaci při následném vysychání v prostorách se stabilní teplotou a kontrolovanou vlhkostí. Dřevěné části schly na roštech rok.

Prohlédněte si studnu ve fotogalerii ještě na místě nálezu:

Pravěká studna od Ostrova na Chrudimsku je vysoká 140 centimetrů a skládá se ze čtyř rohových sloupků s drážkami. V nich drží prkna tvořící strany objektu. Půdorys unikátního nálezu má tvar čtverce se stranou dlouhou 80 centimetrů. Archeologové studnu nalezli v roce 2018 při průzkumu stavby dálnice D35. Při velmi logisticky a technicky náročné akci, která neměla v České republice obdoby, studnu z místa nálezu vyzvedli v jednom bloku.

„Pozorovali jsme, zda se na povrchu nedělají plísně, a zda se jednotlivé kusy nesmršťují nebo nedeformují. V závěru jsme sledovali kolísání hmotnosti. Jakmile se stabilizovala, usoudili jsme, že proces sušení je u konce,“ vysvětlil Bayer.

„Tento nález je důležitý nejenom z celosvětového hlediska, ale i z našeho lokálního. V našem koutu východních Čech se zatím moc nálezů z období neolitu neobjevilo. Pro nás je tak zásadní v tom, že můžeme lépe datovat, kdy se tu objevila první neolitická osídlení,“ poznamenal archeolog Jan Jílek z Východočeského muzea v Pardubicích.

Nález studny v místě budoucí dálnice D35
Přepíše ostrovská studna učebnice dějepisu?

Experti z brněnské Mendelovy univerzity poté pomocí letokruhů prokázali, že stromy použité na stavbu dubové studny byly pokáceny mezi roky 5 256 a 5 255 před naším letopočtem a rohové sloupy pocházejí z kmenu, který padl dokonce na přelomu let 5 259 a 5 258 před naším letopočtem.

Při archeologickém průzkumu dálnice D35 odkryli archeologové ještě sedm dalších studní z různých období pravěku.