Hydrogeologové zapustili před několika měsíci sondu do země nedaleko Zavadilky u Hradce nad Svitavou. Pravidelnými odběry a následnými rozbory zjišťují kvalitu spodních vod, které se nacházejí v této lokalitě.

Sledování vod bude probíhat minimálně do konce letošního roku. Cílem projektu je zjistit, jak se mění kvalita vody v závislosti na ročních obdobích.