Na konci října se v Brně uskutečnil kongres Českého esperantského svazu, který slavil 50 let svého znovu založení. Při této příležitosti byla udělena dvě čestná členství svazu, což je nejvyšší ocenění. Obě putovala do Svitav.

Získala ho Marie Čumová za svoji práci v muzejní knihovně, kde zaevidovala více jak devatenáct tisíc knih a v Libroservu. Druhé ocenění bylo uděleno Libuši Dvořákové za její čtrnáctileté působení ve svazu, vedení muzejní skupiny v Muzeu esperanta, místního klubu a pořádání dětských dnů a regionálních setkání. Obě se tak zařadily mezi 75 čestných členů svazu za dobu více 120 let esperanta v českých zemích.

Pro svitavské Muzeum esperanta je to obrovský úspěch. V prostorách Ottendorferova domu bylo otevřeno před více než deseti lety.

(zs)