Nadace, kterou založil mecenáš Etsuo Myoshi, byla původně určena pro podporu esperantského hnutí v bývalých socialistických a rozvojových zemích. Od roku 2012 je soutěž vyhlašována nově pro esperantské svazy zemí Evropské unie v oblasti informování veřejnosti o esperantu a problematice mezinárodní jazykové komunikace. Vítězem prvního ročníku se stal v roce 2012 Esperantský svaz Velké Británie.

Soutěžní zpráva a dokumentace obsahuje popis celkem dvou set realizovaných aktivit za rok 2012 (výstav, článků v českém tisku a na webu, přednášek, kulturních akcí, spolupráci s neesperantskými organizacemi apod.).

Nemalou měrou k vítězství přispěly také akce pořádané v Muzeu esperanta ve Svitavách.

Kromě finanční odměny reprezentant Českého esperantského svazu převezme diplom a japonský suvenýr. Stane se tak na slavnostním zasedání Evropské esperantské unie na Světovém kongresu v Reykjavíku.

Výbor ČES děkuje všem svým členům a spolupracovníkům, kteří svou aktivitou přispěli ke společnému úspěchu. Získané peníze přispějí k podpoře užitečných a potřebných projektů ČES.

PAVLA DVOŘÁKOVÁ, koordinátorka projektu CIGNO v rámci ČES