Členové Klubu přátel esperanta ve Svitavách přijali pozvání na oslavu 110 let esperanta v Bjelovaru, která se konala ve dnech 20. až 23. září pod názvem Bjelovarští esperantisté svému městu.

Program byl velmi bohatý a lákavý. Zaujalo nás však i to, že ve městě je velká komunita Čechů. Proto jsme si domluvili i návštěvu České obce. V pátek nás přijal předseda České obce Joseph Sodomka, který se v Bjelovaru narodil, ale jeho rodina pochází ze Svratouchu. Dříve pracoval jako ředitel továrny na výrobu traktorů, působil také jako starosta města a je u obyvatel velmi oblíbený, což bylo znát, když nás městem provázel. Ukázal nám Český dům, který si Česká obec zakoupila a zrekonstruovala. Konají se zde kurzy češtiny, taneční kroužek Srdečko se učí české národní tance, pěvecký sbor zpívá české písničky.

Celkem má Česká obec 300 členů. Odpoledne jsme navštívili městské muzeum, kde esperantisté instalovali výstavu. Pátek jsme zakončili v restauraci Zagorje seznamovacím večírkem, kde jsme navázali nové kontakty.

V sobotu dopoledne byla oslava slavnostně zahájena v kulturním domě. Pěvecký sbor zazpíval se sólistou chorvatskou a esperantskou hymnu. Představili se nám žáci Umělecké školy Bjelovar, byla předána ocenění nejzasloužilejším esperantistům města: jednomu ze zakladatelů esperanta ve městě Vilimu Polaškovi, současnému předsedovi esperantského klubu Franjo Florjanovi a Zdence Polaškové, současné sekretářce klubu. Na náměstí, které tvoří parčík s krásným velkým altánem, jsme se společně vyfotili. V dalším parku jsme se zastavili u Stromu mezinárodního přátelství, který byl v loňském roce vysazen. Na domu Vilima Polaška byla odhalena na jeho počest pamětní deska. V Hotelu Central probíhala odpoledne recitační soutěž. Mezi 30-ti soutěžícími byli i členové svitavského klubu Jan Richtr a Li Huang. V neděli jsme se přesunuli do Durdievacu, kde jsme si prohlédli staré město s pevností a výstavou Salvádora Dalí.

Program třídenního setkání byl zakončen v neděli otevřením nového Dokumentačního centra esperanta pro Chorvatsko, kde členové svitavského klubu darovali nové knihy a dále knihy z depozitu Muzea esperanta ve Svitavách, které máme vícekrát a které si Josip Pleadin (zakladatel centra) předem vybral.

Měla jsem také možnost poděkovat všem za vřelé přijetí a pozvat je k nám do Svitav. Již nyní se těšíme na setkání se svými přáteli, které bychom chtěli představit svitavské veřejnosti s tanci a písničkami.

Libuše Dvořáková