Po slavnostním zahájení, kterého se zúčastní a pozdraví účastníky starosta města David Šimek a radní Jana Pernicová, představí prezidentka OSIEKu kandidáty na ocenění  nejlepší vydané knihy. V šestnáct hodin se uskuteční ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jiljí na hřbitově a následně odhalení kamene s pamětní deskou u esperantského stromu, který byl k této příležitosti v dubnu vysazen.