Tisíce ptáků ročně uhynou kvůli sloupům elektrického vedení. Energetici se rozhodli problémy řešit a montují na sloupy speciální kryty. Ochránci přírody ale tvrdí, že zaspali dobu a opatření měli udělat už před dvaceti lety. Přesto krok energetické společnosti vítají, protože ochrání ptactvo.

Energetici montují na vedení vysokého napětí u Svitav speciální ochrany proti dosedání ptactva. „Naši specialisté instalují plastové chrániče, které se přetahují přes izolátory. Cílem je zabránit úrazům nebo úhynu ptactva způsobeného jejich dosednutím na elektrické vedení,“ popisuje opatření Šárka Beránková, mluvčí energetické společnosti ve východních Čechách. Technici pracují pod napětím, takže dodávka elektřiny není omezená.

Hrozba na sloupu

Sloupy elektrického vedení jsou podle ornitologů jednou z hlavních příčin zbytečného úhynu zejména dravců, sov, volavek nebo čápů. Na zabezpečení sloupů se podíleli také svitavští ochránci a ornitologové. „Za nebezpečné linie jsme označili vedení proudu u Svitav. Jedná se o nevhodné typy sloupů v polích směrem na Vendolí, Javorník, v blízkosti Lánského a Dolního rybníku nebo v Lačnově, kde hnízdí čáp bílý. Takových míst je ovšem daleko více,“ vysvětluje svitavský ornitolog Jiří Mach.

Zranění ptáci končí v záchranné stanici Zelené Vendolí. „Ročně přijmeme asi tři sta popálených ptáků. Většinou jde o dravce, čápi, volavky a další druhy. Ptáci mají spálenou tkáň, upadne jim křídlo nebo noha. Už nikdy potom nelétají. Energetici měli chrániče nainstalovat už dávno,“ říká Josef Zelený, vedoucí záchranné stanice volně žijících zvířat ve Vendolí. Aktivitu ČEZu vítají i ornitologové, ale tvrdí, že přišla až pod natlákem veřejnosti a odborníků příliš pozdě. „Ochranná opatření budeme sledovat. Myslím si, že použitý plast na ochranu vodičů je krátký a také jsem zvědavý na dobu trvanlivosti. Efektivitu ověří čas a zkušenosti,“ dodává Jiří Mach.

Nově instalované sloupy jsou už povinně vybavené plastovými kryty proti poranění ptáků nebo mají zvláštní hroty na konzolách, které zabrání dosednutí opeřence. Energetici investovali na východě Čech do ochranných prvků na vedeních čtyři miliony korun. V zabezpečování budou i nadále pokračovat.

Sloupy elektrického vedení (nejen nízkonapěťové, ale zejména vysokonapěťové - viz nedávný úhyn 150 čápů bílých na jednom místě v Saudské Arábii) jsou velkým problémem a jednou z hlavních příčin zbytečného úhynu ptáků, zejména dravců, sov, volavek nebo labutí. Přičemž nejde jen o sloupy, ale i samotné dráty, které skýtají nebezpečí pro nízko letící ptáky. Společně s vlivem dopravy, střety ptáků s lidskými stavbami, větrnými elektrárnami a střelbou do ptáků, jde o hlavní příčiny přímého ohrožení ptáků ze strany člověka. V minulosti se tímto problémem prakticky nikdo nezabýval. Až přibližně od počátku tohoto století sílily hlasy, které byly ze strany provozovatelů distribuční sítě částečně vyslyšeny (jde o poměrně nákladnou věc). Nyní existuje i spolupráce mezi ČEZem a Českou společností ornitologickou, která má nejprve zabezpečit nebezpečné sloupy v blízkosti lokalit systému ochrany NATURA 2000 a další místa. Na tomto jsme se podíleli i my svitavští ochránci a ornitologové. Uvedli jsme za nenezpečné linie vedení proudu u Svitav, kde díky použití nevhodných sloupů (s vodorovnou konzolí) docházelo podle našich zkušeností k největším problémům. Například jde o nevhodné typy sloupů v polích směrem na Vendolí a Javorník, v blízkosti Lánského a Dolního rybníka nebo právě v Lačnově, v blízkosti hnízda čápa bílého. Takových míst je více, ale v první fázi jsme vybrali tyto úseky. Jinak existuje podle nějakých odhadů asi 750 000 takových nevhodných sloupů v ČR, na kterých se ročně zabije nebo poškodí tisíce ptáků. Přináší to problémy i pro záchranné stanice, které řeší takových poškození u ptáků zbytečně mnoho. Je dobře, že podobná aktivita od ČEZu přišla, ale přišla pod "nátlakem" veřejného mínění, odborníků a ochránců přírody příliš pozdě. Nyní prováděná ochranná opratření se teprve budou sledovat. Osobně si myslím, že použitý plast na ochranu vodičů je krátký a jsem také zvědav na dobu trvanlivosti. Prostě efektivitu ověří čas a zkušenosti. Doufejme, že jde o účinné opatření, a že se brzy rozšíří i na další místa. Důležité je nepoužívat už sloupy s nevhodnou rovnou konzolí (což se skutečně naštěstí jeví jako minulost). Ideální by bylo vést vodiče v zemi, ale víme, že je to dík mnoha kilometrům nereálné. Reálné je to ovšem například od větrných elektráren, kde je to podmínkou. Jinak ČEZ je ze zákona povinen vybavovat nově instalované sloupy el.vedení ochranou proti poškození ptáků (plastové kryty) nebo umísťovat hroty na konzole, které zabraňují dosednutí ptáka na sloup. Jiří Mach, ornitolog

Tisková zpráva: Technici Skupiny ČEZ montují ochrany proti dosedání ptactva na vedení vysokého napětí, aniž by omezili dodávku elektřiny pro naše zákazníky. Skupina techniků specializovaného útvaru Práce pod napětím (PPN) je v těchto dnech v akci u Svitav. Na vedení vysokého napětí Svitavy-Lačnov montují speciální ochrany proti dosedání ptactva na vedení. Dodávka energie zákazníkům není omezena vůbec, protože naši technici pracují „pod napětím“. Pomocí speciální techniky, velice přísných bezpečnostních opatření a díky pečlivému zaškolení přímo pro „práce pod napětím“ mohou svou činnost vykonávat i na vedeních vysokého napětí, aniž by byla přerušena dodávka elektrické energie. V tomto konkrétním případě naši specialisté instalují plastové ochrany, které se přetahují přes izolátory. Cílem je zabránit úrazům či úhynu ptactva způsobeného jejich dosednutím na elektrické vedení. „Skupina ČEZ patří ke světové špičce v práci pod napětím, zejména co se týká pestrosti prováděných postupů. Většina firem je zaměřena na provádění výměn izolátorů a oprav vodičů, ale do složitějších prací pod napětím se zatím nepouští, my ano, neustále zkoušíme nové postupy.“ říká vedoucí oddělení PPN ze společnosti ČEZ Distribuční služby, František Diblík. Metoda práce pod napětím odběratelům zkvalitňuje dodávku elektrické energie, která jim v průběhu údržby, opravy či rekonstrukce vedení nemusí být přerušena ani omezena. Na východě Čech dojde v roce 2008 k osazení 958 podpěrných bodů (sloupů) vedení vysokého napětí ochrannými prvky, a to v ornitology vytipovaných oblastech Haberska, Havlíčkobrodska, Králicka, Světelska a Svitavska. Vyčíslená částka na tato opatření dosahuje 4 milionů korun. Na územích celé ČR, ve kterých společnost ČEZ Distribuce provozuje vysokonapěťová vedení, se nachází 26 z celkem 38 vyhlášených ptačích oblastí soustavy NATURA 2000. Nejpozději do roku 2013 osadí společnost ČEZ Distribuce ochrannými prvky zhruba 2516 kilometrů elektrického vedení z celkového množství 3 299 kilometrů vedení vysokého napětí. Oblastí NATURA 2000 prochází 3299 kilometrů vedení vysokého napětí společnosti ČEZ Distribuce. Z toho bylo již v minulosti zabezpečeno ochrannými prvky 783 kilometrů vedení s investicí převyšující 23 milionů korun.
Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy