Pro obyvatele okolních měst a obcí se tak zvýší spolehlivost dodávky elektrické energie. Výrazně se také omezí poruchovost.

Od února letošního roku probíhá výměna stávajících nevyhovujících břeven v úseku vedení velmi vysokého napětí 110 kV mezi Moravskou Třebovou a Velkými Opatovicemi. „Dřevěná břevna postupně měníme za nová, dovezená až z Finska. Ta jsou vyrobena novou speciální technologií, kdy je impregnace vysokým tlakem aplikována do hloubky čtyř centimetrů. Břevna slouží k upevnění izolátorových závěsů, na kterých jsou zavěšeny vodiče vedení 110 kV,“ uvedla mluvčí energetické společnosti Šárka Beránková.

Životnost by podle finského výrobce měla být třicet let. Celkem vymění břevna u sto deseti stožárů. V současné době jich je vyměněna již více než polovina.

„Rekonstrukce musí být dokončena v dubnu letošního roku z důvodu návaznosti na realizaci dalších navazujících staveb. Náklady na stavbu se vyšplhají až do výše deseti milionů korun,“ dodala Šárka Beránková.

Nové vedení bude v letošním roce sloužit jako hlavní napájecí vedení po dobu rekonstrukce transformovny Krasíkov.