„Zůstat déle bez proudu znamená veliké zdržení,“ sdělil Milan Faber z potravinářské firmy Agricol v Poličce. „Bez elektřiny nefungují stroje, které jsou elektronicky řízené, ani chlazení a výroba páry pro produkci,“ dodal Faber. V masokombinátu Polička sledují počasí, aby předešli výkyvům v dodávkách. „Jsme na elektřině závislí. Díky meteorologům jsme byli připraveni na počasí, při kterém jsme předpokládali, že by mohly být dodávky energie přerušeny. Předzásobili jsme odběratele, ale přesto nám to problémy způsobilo,“ informoval ředitel Aleš Hantsch.
Rohlíky byly ale v obchodech včas. „Vše jsme zvládli, jelikož máme vlastní centrálu, kterou jsme si pořídili před čtrnácti lety. Být závislí na dodávkách z veřejné sítě, dávno bychom zkrachovali,“ uvedla Věra Krejčí z pekárny v Borové. Dieselová centrála má obrovskou spotřebu nafty a běžela celou noc i ráno, proto náklady na výrobu pekařských výrobků budou dnes mnohem vyšší než v jiné dny.
Největší komplikace pocítili vodohospodáři. V Poličce se postupně vyprazdňovala vodárna. Ještě po poledni se lidé báli, že přestane téct pitná voda. Otakar Pospíšil, vedoucí poličského provozu společnosti VHOS. „Elektrický proud do vodáren ještě nejde, tudíž předpokládáme, že se situace zhorší. Zatím jsou zřejmě bez proudu ještě Čistá, Nová Ves a Sebranice. Nechci šířit paniku, doufáme, že se v nejbližších hodinách podaří obnovit dodávky elektřiny, zásoby pitné vody ve vodárnách odhadujeme na patnáct hodin,“ řekl Otakar Pospíšil.
V podniku Vertex v Litomyšli mají rezervní zdroje energie. „Provoz sklářských van je závislý na dodávce elektrické energie. Její přerušení by způsobilo jejich nenávratné poškození. Proto je její dodávka zajišťována samostatným vedením a současně i vlastními rezervními zdoji. Zaznamenali jsme jen poklesy napětí, ale k přerušení výroby nedošlo,“ Pavel Kusý z vedení Vertexu. Vzhledem k tíživé situaci v Litomyšli včera řešili možnost dodávky elektrické energie z podnikové sítě pro zajištění provozu vodních zdrojů a do nemocnice, ale nakonec to nebylo zapotřebí.

Iveta Nádvorníková, Sylva Horáková