Krize se přenáší už také do zemědělství. Rolníci kvůli nízkým výkupním cenám obilovin oseli méně ploch ozimou pšenicí a ječmenem.
„Je to oproti předcházejícím roků zhruba o pět procent méně,“ odhaduje ředitel Agrární komory ve Svitavách Josef Gracias. Současná hospodářská recese se pravděpodobně odrazí rovněž při jarním osevu. „Ploch osetých jařinami zřejmě také ubyde,“ obává se Gracias.

Na polích se svitavském okrese bude o něco více žita a řepky. „Pěstujeme je zatím bez ztrát. Výkupní cena odpovídá zhruba nákladům,“ konstatuje ředitel agrární komory. Ke snížení dojde u dávek hnojiv a chemického ošetření. Zemědělci na to nebudou mít podle Josefa Graciase peníze. Následně se to odrazí i na výnosech. (ap)