K tomu došlo vloni v Litomyšli a lidé dodnes postrádají část unikátního památníku tzv. Dvojhvězdy, která připomíná místního rodáka Zdeňka Kopala.

Vloni v červenci voda zaplavila část Komenského náměstí a přilehlé sídliště. Vodní živel se podepsal i na jedinečném pomníku, který připomíná významného českého astronoma 20. století, litomyšlského rodáka, Zdeňka Kopala. „Jde o tu část, která je zabudována v zemi, kdy je pomocí světla a pohybujícího se světelného textu naznačen půdorys již neexistujícího domu č. 409 v Havlíčkově ulici. Je to místo, kde se narodil Zdeněk Kopal. Déšť tehdy bohužel dokonal již zčásti porouchanou součást tohoto neobvyklého díla, zdůrazňujícího závažnost teoretické, numerické a vědecké roviny Kopalova výzkumu a samozřejmě také jeho osoby. Několik dní předtím jsem si všimla, že běžící text již není zcela v pořádku a potřeboval by opravit,“ uvedla v internetovém fóru Jana Zemanová z Litomyšle.

Byla by ráda, kdyby došlo k opravě pomníku, ale to není podle radních zase tak jednoduché. Světelný displej byl poslední záplavou bohužel nenávratně poškozen tak, že je neopravitelný. „Není technicky možné zabezpečit takové zařízení proti podobným událostem. Lze tak učinit jedině za neúměrně velké finanční náklady. Proto připravujeme ve spolupráci s původním autorem Federicem Díazem zjednodušenou variantu „světelného textu“. Ta by měla být instalována v průběhu prázdninových měsíců,“ sdělil litomyšlský starosta Michal Kortyš.

Památník symbolizuje Kopalovo ústřední téma, dvě nekulové kapkovité hvězdy na karbonové tyči, které obíhají kolem společného těžiště těsné dvojhvězdy. Plastika je světovým unikátem nejen pro svůj obsah, ale také díky materiálu a technologii. Kapkovité hvězdy jsou navinuty z uhlíkového vlákna, v zemi je zasazen displej s pohyblivým textem vyznačující půdorys rodného domu. Zdeněk Kopal významně přispěl k pochopení přenosu hmoty mezi těsnými dvojhvězdami.