Školáci z první až třetí třídy v Základní škole Sokolovská ve Svitavách se tak do lavic vrátili všichni. „Na škole Sokolovská máme odloučené pracoviště v Pražské ulici. Počítá se 75 dětí na jednu budovu. My máme dvě budovy, takže v každé 75 dětí. Díky tomu nemusí jet nejmenší školáci rotačně,“ vysvětlil starosta Svitav David Šimek.

Do školy tak chodí všichni žáci z prvních tří tříd. Rotuje jen čtvrtá a pátá třída, které se už do stanoveného počtu dětí nevejdou. V budově v Pražské ulici se děti běžně učí, nachází se tam první a druhá třída. Navíc využívají i badatelskou učebnu. „Nařízení ministerstva školství jsme splnili a vše je vymyšleno tak, aby mohlo co nejvíce dětí chodit pravidelně do školy,“ řekl Šimek.

Otázka je, co se stane, až nastoupí i druhý stupeň. „Na to zatím neexistuje žádná metodika. Uvidíme, s čím vláda přijde,“ dodal starosta. Sokolovská škola je tak jediná ve městě, kde není rotace nejmladších žáků nutná. Jiné školy takovou výhodu nemají.

Dvě budovy má i Základní škola v Pomezí u Poličky. Tady ale děti z prvního stupně rotují. „O rozložení dětí do obou budov jsme uvažovali, ale přišla jasná metodika. Jakmile má první stupeň více než 75 žáků, musí rotovat, ať se děje, co se děje. Rozhodující je opravdu počet a my máme více než 75 dětí,“ sdělila ředitelka Základní školy v Pomezí Nataša Dostálová.

Podle ministerstva školství není rotace žáků nezbytná v případě těch základních škol, které mají na prvním stupni nejvýše 75 žáků, pokud je první stupeň stavebně, provozně i organizačně zcela oddělen od druhého stupně základní školy. Výjimku z rotace mají nejen malotřídky a malé ZŠ pouze s třídami prvního stupně, ale také ty plně organizované ZŠ, v nichž se první stupeň „chová“ fakticky jako zcela samostatná prvostupňová škola.