Ohledně dalšího postupu se krajská hygienická stanice domluvila s provozovatelem vodovodu na četnosti odběrů vzorků vody jednou týdně, a to až do odvolání. Vrty V-6 a V-7 zůstávají nadále odstaveny od vodovodní sítě. Na náklady Svazku obcí Vodovody Poličsko by do konce letošního roku mělo být na vrtu V-6 namontováno zařízení s UV lampou.

Až po tomto kroku mohou hygienici vydat rozhodnutí o opětovném napojení vrtu V-6 na vodovodní síť. V rámci šetření příčiny znečištění proběhl monitoring podzemní vody v Poličce a širším okolí. Čerpací zkoušky a odběr vzorků vody skončily v pondělí.

(zp)