Za ním stojí Filip Špinka a Štěpán Hartl z pedagogické školy. Ti vymysleli projekt zaměřený na mezilidské vztahy a boj proti šikaně. Vedou rozhovory s osobnostmi, pořádají debaty a motivují děti překonat strach se svěřit s problémem. Snaží se také podnítit veřejnou diskuzi o tématu. Už se jim ozvaly desítky mladých lidí s prosbou o radu. Na začátku bylo několik otázek. Proč učitelé nejdou příkladem žákům? Proč pomlouvají ostatní kolegy nebo žáky se třídou? Proč zavírají oči před problémy?

„Domníváme se, že naší velkou výhodou je peer to peer prvek. Jako vrstevníci máme větší potenciál, aby se nám oběti šikany svěřily, neboť je to pro ně snazší, důvěryhodnější. Snažíme se být kamarádští. Díky zpětné vazbě víme, že jen slova podpory a pochopení stačí,“ uvedli oba členové Alpateamu. V rámci svého projektu uspořádali v Litomyšli debatu Šikana a mezilidské vztahy, kam přišlo přes 200 hostů.Porota ocenila, že se projekt věnuje důležitému tématu šikany a shledává peer to peer formát podpory jako velmi funkční.