Objekt na Purkyňově ulici včetně pozemků, které k němu patří, nabídl Pardubický kraj k bezúplatnému převodu do vlastnictví města. „Zdravotnická škola a obchodní akademie sestěhují děti do internátu obchodní akademie," informoval svitavský starosta David Šimek. Kraj měl podmínku, že budovu nebude město deset let využívat ke komerčním účelům. „Nabídla se nám možnost přestěhovat sem dům dětí," nastínil záměr David Šimek.

Stěhování kroužků

V dnes už bývalém internátu bude od prvního srpna působit dům dětí a mládeže (DDM). Nejprve se pustí do stavebních úprav, zasíťování, úprav rozvodů, malování, aby se do konce roku mohly kroužky přestěhovat.

Pracovníci domu dětí jsou nadšení. „Slibujeme si, že dojde k navýšení počtu zájemců o činnosti v DDM z důvodů bezpečného prostředí, k rozšíření aktivit, které by byly pod jednou střechou a zájemci by tak nemuseli běhat po celém městě jako doposud," uvedl ředitel svitavského DDM Robert Snášil. Některé sportovní kroužky ale zůstanou v tělocvičnách na základních školách. Jak upřesnil Robert Snášil, bez nich by je provozovat nemohli.

Pracovníci domu dětí mají také v plánu rozšířit nabídku o aktivity, kde zájemci nebudou organizovaní. Budou moci DDM využívat pro trávení volného času, například při deskových nebo stolních hrách, v posilovně nebo si zasurfují na internetu.

Změna názvu

Stěhování nebude pro DDM jedinou změnou. Stane se z něho středisko volného času (SVČ). „Je to z důvodů rozšíření činností pro všechny věkové skupiny, nejen pro děti, žáky a studenty, ale i pro dospělé. Chceme nabídnout různé workshopy, turistické a vodácké zájezdy, rozšířit zájmové činnosti pro dospělé," vysvětlil ředitel domu dětí.

Podle starosty Davida Šimka město stěhováním DDM ušetří. „Některé aktivity nejsou ve školách, ale v nájmu, jako například kroužek modelářů a šachistů," poznamenal starosta.