Ve čtvrtek 21. května jsme vyjeli tentokrát na výlet v bezprostřední blízkosti svého bydliště, tedy „kolem komínu". Kolem komínu může znamenat, že je to u domova. V tomto případě jsem ale výlet pojmenovala podle komínu průmyslového závodu ADFORS SAINT-GOBAIN, tedy u nás stále známějšího pod názvem Vertex.

Pro většinu účastníků to byla vyjížďka do svého rodiště. Litomyšl je krásné kulturní město i s památkou zapsanou v seznamu UNESCO, to ví každý. Litomyšl a kultura, to patří k sobě. Po návštěvě „Vertexu" se ale jako rodáci můžeme dmout pýchou i nad tím, že v naší blízkosti je průmyslový podnik na tak vysoké technické úrovni světových parametrů. Ne každý člověk má možnost tento závod navštívit. Jsem velmi vděčná vedení podniku, že nám krásnou a zajímavou prohlídku umožnilo. Celá čtyřicetičlenná skupina nás návštěvníků se dověděla v posluchárně teoreticky o výrobě a pak jsme ve třech skupinách prošli všechny provozy, do kterých je možné návštěvy vzít. Provázeli nás ochotní zaměstnanci, kteří vyprávěli, ukazovali, byli přívětiví a trpěliví. Tři hodiny skvělého poznávání, děkujeme.

V tento výletní den jsme ještě krátce jako ochutnávku shlédli nově zrekonstruované litomyšlské muzeum, které je součástí zámeckého návrší. Oběd jsme měli objednaný v restauraci U Zběhlíka v Čisté. Odpoledne pokračovalo na hradu Košumberku a jako poslední jsme si prohlédli venkovské muzeum v Rosicích.

Na podzim mám již pro naše milé seniory vymyšlený další výlet, tentokrát to bude zase dál. Ale to si nechám až do září jen pro sebe. O překvapení nemohu šuškat nikomu do ucha, natož to napsat do novin.

Hana Štěpánová, starostka Morašic