Opravy zahrady Jindrovy vily vstupují do druhé fáze. První etapa rekonstrukce byla ukončena na podzim v roce 2014 a druhou zahájili letos v březnu. Za zhruba 1,13 milionu korun zde budou provádět převážně stavební práce.

První část projektu byla věnována převážně regeneraci zeleně. Došlo na rozsáhlou výsadbu rostlin. Celkem to bylo dvanáct set kusů trvalek, skalniček, travin a kapradin, 85 kusů popínavek, 290 cibulovin nebo 1595 listnatých keřů, 60 jehličnatých keřů a 21 stromů. Museli zde také vykácet některé dřeviny, odstranit pařezy a pozornost věnovali i stávajícím stromům, u nichž došlo ke zdravotnímu, tvarovacímu a bezpečnostnímu řezu a vazbám korun.

Na místě vznikl nový obvodový plot s kovovou vstupní brankou a vjezdovou bránou. V druhé části projektu dojde hlavně na stavební úpravy zídek a schodů i realizaci přírodního jezírka, které vznikne na místě stávajícího torza bazénu. Chtějí zde vybudovat suchý potok s kačírkem a vloženými kameny a s novým jednoduchým dřevěným můstkem z dubových trámů. Dále upraví cesty, zakoupí mobiliář a opraví zbývající oplocení.

„Konkrétně bude vybudováno šest zahradních schodišť za použití původních kamenů. Obnoví se okruh mlatových cest, položí zhruba 30 procent stávajících kamenných cest a k nim přibydou další nové úseky. Do zahrady se zakoupí šest nových laviček a odpadkové koše," upřesnil starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Rekonstrukci chtějí stihnout do konce června. Výsledkem všech provedených úprav by měl být vznik nádherného prostředí původní prvorepublikové zahrady.

„Cílem je dokončit obnovu 
v minulosti neudržované zahrady areálu Respitní péče Jindra – z větší části jako uzavřený areál veřejné zeleně, 
z menší části pro současné využití respitní péče. Předpokládá se rovněž využití pro budoucí výukové a charitativní účely: veřejná plocha zahrady, poznávání rostlin a živočichů, ekologická a estetická výchova, výuka střední zahradnické školy, botanické exkurze, odpočinkové a relaxační místo. Návrh zachovává kostru zahrady. která se zachovala z 30. let 20. století, ale obsahuje i nově navržené úpravy k hodnotné architektuře vily a používá původní materiály," uvedl autor projektu architekt Matouš Jebavý.

Jindrova zahrada bude vhodná pro život pro desítky druhů ptáků, v jezírku se bude dařit obojživelníkům, vážkám i hmyzu. Nyní v zahradě, která je již přístupná veřejnosti žijí chráněné druhy netopýrů. Po dobu realizace druhé části projektu musí návštěvníci počítat s omezeními.