„Kdykoliv pustím vodu z kohoutku, tak se na mě vyvalí silný zápach chloru. Je to podobné, jako kdybych pil vodu z bazénu,“ stěžoval si na radnici Jakub z Poličky. Není sám, komu pitná voda moc nevoní. „Poslední dny je to opravdu hodně cítit, dřív to tak nebylo,“ podotkla Věra Jílková.

Už v polovině srpna byl podle vedení města z technických důvodů odstaven vrt V6 v Poličce. Voda zde je dezinfikována UV zářením a následně chlornanem sodným. Jeho koncentrace jsou minimální, senzoricky pro člověka téměř nepostřehnutelné. „V době odstavení vrtu V6 je celá Polička zásobena z vrtů v Čisté a Sebranicích, přičemž tato voda je dezinfikována plynným chlorem a z toho důvodu můžete v současné době vnímat z vody pach chloru. Dávkování dezinfekčního činidla je při změně v zásobování vodou vždy dlouhodobější záležitost, protože musí být hygienicky zabezpečena vodovodní síť v celém rozsahu a na druhé straně zajištěna kvalita vody po stránce senzorické,“ vysvětlil starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Dávkování chloru vodohospodáři v uplynulých týdnech opakovaně snižovali. Pracovníci VHOS v Poličce celý rok kontrolují obsah chloru ve vodě u odběratelů, aby nedošlo k překročení hygienického limitu stanoveného pro volný chlor. „V případě zjištěných nedostatků v kvalitě vody je však žádoucí, aby lidé kontaktovali přímo provozovatele vodovodu, který může na danou situaci reagovat bez zbytečné prodlevy,“ upozornil starosta.

Problémy s vodou řeší v Poličce od roku 2019, kdy byl jeden vrt znečištěn fekáliemi. Špatná pitná voda tehdy způsobila lidem v Poličce střevní potíže. Znečištění vody u vrtu v lokalitě Hegerova pravděpodobně způsobily povrchové vody bezejmenného přítoku Bílého potoka. Podíl na tom měla zřejmě i kanalizační vyústění pro odlehčení splaškové kanalizace a kanalizace srážkových vod. S ohledem na rizikovost dané lokality zůstal vrt V7 v lokalitě Hegerova už natrvalo odstaven od vodovodní sítě.