,,Peníze z programu obnovy venkova bychom chtěli letos využít ke splátce úroků z úvěrů. Ten si obec musela vzít na pokrytí nákladů spojených s renovací a úpravou objektu,“ dodala starostka Marie Vychodilová.