„U třinácti podaných projektů za více než 3,183 miliardy korun očekáváme dotace ve výši 1,166 miliardy korun. Součástí projektů z 98. výzvy je také projekt na sloučení JIP a vybavení navazujících oborů na urgentní příjem druhého typu ve Svitavské nemocnici,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Veřejná zakázka počítá s úpravou zázemí a vytvoření JIP pro chirurgické obory. „Navržené dispoziční řešení předpokládá, že počet lůžek na stávajícím JIP ARO zůstane zachován. Rozšíří se ovšem kapacita JIP chirurgických provozů o tři lůžka ve společné hale a jedno lůžko v samostatném boxu ve stávajícím objektu bez zvětšení jeho kubatury. Prostor získáme přemístěním dospávacího pokoje k operačním sálům,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Lidé se nemusí bát, že by na dobu rekonstrukce došlo k uzavření nemocnice. Stavba se uskuteční za plného provozu nemocnice.

„Realizaci jsme rozdělili do tří etap, které vychází z provozních potřeb nemocnice. Po dokončení každé z nich bude následovat stěhování pacientů do zrekonstruované části a dojde k uvolnění prostorů pro zahájení další etapy. Jde nám o to, abychom obzvláště v této době zajistili chod nemocnice jako takové,“ řekla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Hotovo má být za 196 dnů. „Při předpokládaném zahájení stavby příští rok v květnu počítáme s dokončením stavby v prosinci 2022,“ podotkla Matoušková.

Kraj letos zabodoval při čerpání evropských prostředků v oblasti zdravotnictví. „Našli jsme příležitost získání dotace na rekonstrukce a modernizace pracovišť urgentního příjmu i pro Svitavy. Kromě JIP ve Svitavské nemocnici jsme byli úspěšní s oběma centrálními příjmy v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici. Z oblasti urgentní medicíny máme kromě tří stanic zdravotnických záchranářů pokryty projekty na vybavení navazujících oborů na urgentní příjem druhého typu v Chrudimské a Litomyšlské nemocnici,“ dodal radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Evropské fondy podpoří také dovybavení onkologie a laboratoří v Pardubické nemocnici.