V budově staré radnice na Smetanově náměstí buduje město nové zázemí pro turisty. Jeho součástí budou úschovna zavazadel, odpočinková zóna, sprchy a veřejné toalety.

Na tuto stavební úpravu za čtyři miliony korun obdržela radnice dotaci ve výši zhruba padesáti procent částky od ministerstva pro místní rozvoj. Podmínkou získání těchto peněz bylo utracení 273 tisíc korun na propagaci projektu.

To by nebyl zase až takový problém, pokud by však mohlo vedení města vyrobit propagační materiály ve své režii. „My jsme měli původně promyšlené, že budeme turistické zázemí propagovat v rámci mapy města nebo náměstí. To však neprošlo," sdělila Michaela Severová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.

Pokud nechtějí v Litomyšli vracet dotační peníze, musí vynaložit určené finanční prostředky přesně tak, jak si přejí ministerští úředníci. Propagace nových prostor tak bude podle města méně efektivní.Městu Litomyšl nezbývá než splnit zadání z ministerstva a udělat propagaci podle přesných pravidel. Původní návrh však považuje za efektivnější.

V počátku projektu se počítalo se zaplacením inzerce v celorepublikových periodikách, vytištěním plakátů, brožur, objednáním informační tabule a doplněním městského webu o podrobný popis nového turistického centra. Tištěné materiály neměly být zaměřené pouze na existenci nového objektu, ale spíše dát do kontextu nové centrum se stávající turistickou nabídkou v Litomyšli.

Dále se počítalo s prezentací centra při zahájení lázeňské sezony a s uspořádáním světelné show na budovu staré radnice, která by ještě více zdůraznila výstupy projektu. Další propagační kampaň měla být spojená rovněž s Gastronomickými slavnostmi M. D. Rettigové. „Chtěli jsme výstupy projektu představit tisícům lidí, kteří na tyto pravidelné akce jezdí. Lepší marketing podle nás v tomto případě neexistuje," řekla Michaela Severová.

Ze všech nápadů však nakonec sešlo. Nakonec se při kampani, která propaguje turistické centrum, objeví hlavně informace o odpočinkové zóně na dvorku, sprchách a záchodech.

Nyní už je známo, jak bude propagace konkrétně vypadat. Město objednalo inzerci ve vybraných tištěných médiích za více než 150 tisíc korun, je objednáno padesát propagačních fotografií včetně veškerých práv k nim za 25 tisíc korun. Schválena také byla objednávka grafického zpracování inzerátů, příprava a tisk 150 kusů plakátů formátu A2 a tisk dvou tisíc kusů letáků za 44 tisíc korun. Na centrum upozorní také pět velkoformátových cedulí, jejichž příprava, tisk, převoz a následná instalace bude stát 25 tisíc korun.

Celá záležitost vzbudila mezi občany města nebývalý rozruch. Proti špatně řešené propagaci se ohrazovali i někteří zastupitelé. Pozastavovali se i nad tím, zda je vždy nutné shánět dotační tituly za podmínek, kdy dochází podle jejich názorů k plýtvání veřejných prostředků. V tuto chvíli je už však zbytečné dané podmínky rozporovat. Nikdo z vedení města totiž nechce vracet miliony, které pomohou zatraktivnit město a pomoci turistům při poznávání a užívání si zajímavostí v Litomyšli.